kielezi

  • 1

    bila kuwa na mwisho.

    daima, abadi, dawamu, dahari