Maneno Yanayovuma

  1. mkwiro
  2. palia
  3. tungo
  4. azima
  5. tajriba