Maneno Yanayovuma

  1. ngoja
  2. kiapo
  3. mujarabu
  4. silika
  5. mnanaa