Maneno Yanayovuma

  1. kunuti
  2. tawasifu
  3. chagizo
  4. matlai
  5. kasumba