Maneno Yanayovuma

  1. jangwa
  2. kishazi
  3. kijalizo
  4. bungo
  5. kata